Құқықтық ақпарат

Бұл сайттың мазмұны авторлық құқықпен қорғалған. Кез-келген әрекеттер тек қана Клубтың жазбаша келісімімен ғана жүзеге асырылады, мысалы, қолдану, бейімдеу, аудару, орналастыру, сайт мазмұнын өңдеу ж.т.б. Сайтты ресімдеу кезінде қолданылған иллюстрациялар ҚР ӘҚБ Кодексінің авторлық құқық объектілері туралы 129-бабымен қорғалған. Жариялап-тарату құқығы ШҚО меценаттар Клубына тиесілі.

Қолданушыларға сайтқа салынған материадарды басып шығарып немесе таратуға рұқсат етіледі (мысалы: әлеуметтік желіге сілтеме ретінде), тек бір шартпен ғана:

  • Бұндай материалдарды жеке пайдалануға, коммерциялық сипатта болмаса ғана;
  • Түпнұсқа материалдарындағы немесе көшірмедегі мазмұны, авторлық құқығы, тауар белгісі, басқа да ұқсас мәліметтер толық сақталған болса ғана.


Электрондық коммуникациялардың ерекшелеріне ескере отырып, сайттың тоқтаусыз жұмыс істеуіне, іркіліп қалмауына, қателіктер мен олқылықтардың болмауына, электрондық вирустармен зақымданбауына Клуб кепілдік бере алмайды. Осыны ескере отырып, ақпарат қандай болса «сондай» етіліп ұсынылады, қандай да бір тура және жанама кепілдіксіз, соның ішінде оның нақтылығы, дер кездігі, толықтығы да. Меценаттар логотипін қолдану үшін арнайы рұқсат алу қажет. Осы сайттағы аты аталған компанияның топтамасындағы логотипі мен тауар белгілері рұқсат етілмеген жолдармен қолданылса, толық заңның қатал жолдарымен қудаланады. Клуб берілген мәліметтердің абсолюттік толықтығына және дұрыстығына кепілдік бермейді және сайтта жарияланған мәліметтерді алдын ала ескертусіз кез-келген уақытта өзгерту құқығын өз құзыретінде қалдырады.